Wat is een BHV organisatie?

BHV organisaties hebben specifieke verantwoordelijkheden, bevoegdheden en plichten nodig om adequaat te kunnen reageren op noodsituaties. Deze taakomschrijvingen zijn schriftelijk vastgelegd. Wanneer de werkgever de BHV-taak op zich neemt, dient hij minimaal één werknemer aan te wijzen die hem tijdelijk vervangt. Binnen de BHV-organisatie zijn bedrijfshulpverleners aangesteld en belast met in ieder geval onderstaande verantwoordelijkheden.

Taken en verantwoordelijkheden BHV-er

De taken van bedrijfshulpverleners zijn in ieder geval:

  • Het slachtoffer van eerste hulp voorzien. 
  • Alarmeren van de hulpdiensten.
  • Eenmalig proberen te blussen van een startende brand.  ongevallen;
  • Het alarmeren en evacueren de werknemers
  • Het periodiek controleren van blussers, vluchtroutes en verbandmiddelen.

Hoeveel BHV-ers moeten er aanwezig zijn?

Het aantal benodigde hulpverleners is gebaseerd op de ernst van de situatie en het aantal mensen dat nodig is om alle in het plan beschreven rampenplannen goed uit te voeren. De restrisico’s (RI&E) en de maatgevende factoren die gelden voor de organisatie zijn daarbij van belang. Bij het bepalen van het aantal BHV’ers wordt ook gekeken naar hun afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte, vakantie etc. 

De vuistregel is per 50 medewerkers minimaal 1 BHV-er die ten allen tijde aanwezig is. 

Extra aanvullende maatregelen

Het is altijd van belang dat alle verantwoordelijkheden, bevoegdheden en plichten binnen de BHV-organisatie adequaat en efficiënt worden ingevuld. Zo kan het in een organisatie met een groot aantal medewerkers die niet zonder hulp kunnen vertrekken (zoals kinderen, ouderen, patiënten of gehandicapten) noodzakelijk zijn dat alle medewerkers worden opgeleid en aangewezen als BHV’er , want al deze medewerkers zijn nodig voor een succesvolle uitvoering van het rampenplan.

De BHV cursus

Wij bieden BHV cursussen op verschillende locaties aan. Daarbij maken wij onderscheid in een BHV Basis en een BHV Herhaling cursus. Heeft u vragen? Laat het ons weten. Wij helpen u graag. 

 Soort cursus
 Omschrijving
Duur
BHV Basis cursus  E-learning + BHV cursus + examen1 dag
BHV Herhaling cursusBHV cursus + examen 1 dag

Gerelateerd nieuws

Veiligheidscursus in Stadskanaal, Emmen, Assen en Groningen

Onze voordelen

Advies nodig?

Wat vindt u van ons?

4,7
470 beoordelingen

Heeft u al een account?

Log in om uw gegevens op te halen.

Heeft u nog géén account?

Bestellen is makkelijker met een account.