Kinder EHBO cursus

Naast de normale EHBO cursus is er ook nog een Kinder EHBO cursus speciaal voor kinderen. Voor deze cursus zijn verschillende benamingen. De meest voorkomende zijn: kinder EHBO, EHBO bij baby’s en kinderen en EHBO-cursus kinderen. Ook al worden er allemaal verschillende benamingen gebruikt, de inhoud is praktisch hetzelfde.

Als ouder een kinder EHBO cursus volgen?

Als ouder is het verstandig om een EHBO cursus voor kinderen en baby’s te volgen, want een ongeluk zit in een klein hoekje. In een moment van onoplettendheid kan kan een peuter eenvoudig iets in zijn of haar mond stoppen en zich verslikken. U ziet dat uw kind moeite heeft met ademhalen, maar u weet niet wat u moet doen. Dit is één van de vele redenen waarom heet voor elke ouder zinvol is om een EHBO cursus te volgen.

Kinder EHBO verplicht in de kinderopvang

Sinds 2018 is het voor verzorger in de kindeorpvang verplicht om over een erkend diploma te beschikken. Dit is omschreven in de wet IKK.

De wet IKK

De Wet IKK staat voor Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang. Het doel van de wet is dat de kwaliteit van de kinderopvang verbetert. Dit zie je terug in een aantal nieuwe regels, aanscherping van bestaande regels en in de nadruk die gelegd wordt op de professionaliteit van jou en je vak.

Welke kinder EHBO diploma’s zijn erkend?

Er zijn vele branche verenigingen die toezien op de kwaliteit van de EHBO cursus. Elke branchevereniging heeft veelal haar eigen werkwijze, maar inhoudelijk zijn er zeer veel overeenkomsten. Belangrijk om te weten is dat de meeste brancheverenigingen en commercieel karakter hebben. Dit geldt dus niet voor alle EHBO aanbieders.

Het koninklijke oranjekruis bestaat al ruim 100 jaar en is de oudste en meest bekende branchevereniging. Meer dan een eeuw na haar oprichting zijn ruim 300.000 Nederlanders in het bezit van een geldig certificaat van Het Oranje Kruis, behaald bij één van de ruim 2000 aangesloten EHBO-opleiders. De stichting blijft zich inzetten voor verdere verspreiding van EHBO-kennis. Want hoe meer mensen goede EHBO kunnen verlenen, hoe veiliger Nederland wordt. De belangrijkste slogan is daarbij ‘Je moet het wel écht kunnen!’.

Naam cursus: Eerste hulp aan kinderen (EHAK)

Korte omschrijving: Met het Certificaat Eerste Hulp aan kinderen ben je voorbereid op Eerste Hulp handelingen bij kinderen.

Geldigheid diploma: Het Certificaat kan actueel gehouden worden door het iedere 2 jaar te her certificeren.

EHAK Examen:  Het examen wordt afgenomen door een Instructeur eerste hulp aan kinderen met aantekening PBLS/AED erkend door de NRR.

In 2000 is NedCert Certificering opgericht. Zij  zijn een zelfstandige, onafhankelijke certificatie instelling die zorgt voor examinering en certificering volgens ISO 17024. Deze norm is in het leven geroepen en geeft kaders voor certificerende instellingen (CI) die persoonscertificaten uitreiken. In Nederland ziet de Raad voor Accreditatie (RvA) toe op de kwaliteit van de certificerende instellingen en toetst dit bij audits.

Naam cursus: Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO)

Korte omschrijving: SEHSO staat voor Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers. Dit is volledige EHBO. Het maakt de SEHSO’er niet uit hoe oud het slachtoffer is, of welk letsel er behandeld moet worden, de SEHSO’er weet altijd adequaat te handelen. De BHV‘er schiet soms net te kort in de kennis en vaardigheden van EHBO. Daarom is er het certificaat SEHSO.

Geldigheid diploma: 5 jaar met jaarlijks Regime Toezicht, bestaande uit een scholingsdag en slagen voor een tussentijdse theorie toets.

SEHSO Examen: De cursus wordt afgesloten met een examen van NedCert volgens de norm ISO 17024.

NIKTA de grootste certificatie-instelling in Nederland die persoonscertificaten BHV en Acute Zorg (EHBO) uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024 (al sinds 2003). Vele opleiders zijn door NIKTA erkend als examenbureau voor Acute Zorg en BHV. Sinds 1999 is NIKTA erkend examencentrum voor VCA/VCU. Op onze 22 locaties door heel Nederland kan je door middel van open inschrijving je VCA halen. 

 Naam cursus: BHV module Kind en Omgeving (BHV-K)

Korte omschrijving: Deze certificatieregeling ‘ Bedrijfshulpverlening Module Kind en Omgeving is enkele jaren geleden ontwikkeld voor BHV’ers in kinderrijke omgevingen (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, primair onderwijs, speelparadijs, pannenkoekenhuis, e.d.). Zowel in het LEH-deel (levensreddende handelingen) als het BOC-deel (brand, ontruimen en communicatie) zijn kind specifieke elementen opgenomen.

Geldigheid diploma: 1 jaar

BHV-K Examen: De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte

De NVB is een landelijke organisatie waaraan bedrijven verbonden zijn met een bedrijfshulpverleningsorganisatie. De kernactiviteit van de NVB is het behartigen van de belangen van haar leden. De NVB heeft diverse producten, waaronder: BHV-onderscheidingen, Lesboeken BHV, EHBO cursussen.

Naam cursus: Acute Zorg aan Kind en Omgeving (AZKO)

Korte omschrijving: Kinderen, kleuters en peuters vormen een kwetsbare groep. Gelukkig zijn er veel momenten waarin volwassenen een dreigend gevaar onderkennen, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.

Geldigheid diploma: 1 jaar

AKZO Examen: De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

De Stichting LPEV doorbreekt met haar EHBO opleidingen de trend van massaal (te) laagdrempelig “algemeen” en “traditioneel” opgeleide EHBO-ers en voorzien in uw groeiende behoefte en noodzaak voor EHBO opleidingen op het daadwerkelijk gewenste en/of noodzakelijke niveau en kwaliteit.

Naam cursus: Eerstehulp aan Kinderen LPEV

Korte omschrijving: Het  diploma  Eerstehulpverlener-LPEV  met  de  aantekening  Eerste hulp  aan  Kinderen  is  een  door  het Ministerie  van  SZW  aangewezen  certificaat  voor  gastouders.  Indien  de  eerstehulpverlener  als  gastoudermoet  voldoen  aan  de  eisen  van  de “Regeling  Kinderopvang  en  Kwaliteitseisen  Peuterspeelplaatsen” is examinering van de lesstof “Eerstehulp aan Kinderen-LPEV” naast de Basis lesstof verplicht.

Geldigheid diploma: 1 jaar

LPEV Examen: De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Leer vaardigheden om jouw baby of kind te helpen in geval van nood. Ook als je beroepsmatig met kinderen werkt is een cursus kinder-EHBO essentieel. In een EHBO-cursus voor baby’s en kinderen leer je welke letsels veel voorkomen bij kinderen en hoe je deze behandelt. Kies voor een workshop waarmee je in korte tijd specifieke vaardigheden aanleert of volg een volledige cursus om een officieel certificaat te ontvangen die voldoet aan de Wet IKK (kinderopvang).

Naam cursus: EHBO aan baby’s en kinderen

Korte omschrijving: Onder begeleiding van een gecertificeerde Rode Kruis instructeur leer je eerste hulp te verlenen aan een kind met: verslikking, verstikking of verdrinking, letsel aan het bewegingsapparaat, nek- en wervelletsel en hoofdletsel, vreemd voorwerp in neus en oor, verloren/afgebroken tand, koorts en koortsstuipen, circulatiestilstand, bewusteloosheid, bloeding, huidwond, brandwond, COPD, vergiftiging, neusbloeding, vuiltje in het oog, tand door de lip, vinger tussen de deur en ernstige allergie.

Geldigheid diploma: 2 jaar

Rode Kruis Examen: De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Van kantooromgeving tot werkplaats, van verpleeghuis tot ziekenhuis, van winkelcentrum tot chemiebedrijf: NIBHV helpt je om veiligheid binnen jouw organisatie op de kaart te zetten. Dat is letterlijk van levensbelang voor je medewerkers en voor de continuïteit van jouw organisatie.

Naam cursus: Eerste hulp bij werken met kinderen

Korte omschrijving: De cursus ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ (EHK) speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Dit zijn plekken zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties. Indien nodig wordt er onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie. Na afronding van de cursus ontvangt de cursist een NIBHV certificaat.

Geldigheid diploma: 1 jaar

NIBHV Examen: De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

CIBOT is in de eerste plaats een certificerende instantie. Samen met een aantal kernpartners, zowel uit de opleidingswereld als experts uit het vak, werken wij dagelijks aan verbetering van de opleidingen, het curriculum en het certificatieproces. Daarbij wordt doorlopend kennis uit allerlei vakgebieden gedeeld.

Naam cursus: AMR3

Korte omschrijving: Dit is een combinatie van AMR1 en AMR2 en wordt afgesloten met een officieel theorie-examen. Dit certificaat is door het Ministerie SZW goedgekeurd en voldoet aan de eisen die de Wet IKK stelt. Onder andere gastouders en medewerkers van kinderdagverblijven zijn verplicht over een geaccrediteerd certificaat te beschikken om hun werk te mogen uitoefenen.

Geldigheid diploma: 2 jaar

AMR 3 Examen: De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Livis is in 2008 als eerste opleider in Nederland gestart met het aanbieden van EHBO en BHV cursussen middels een combinatie van e-learning en praktijk (blended learning). In korte tijd zijn wij uitgegroeid tot de grootste landelijke aanbieder met praktijktrainingen op meer dan 200 locaties.

Naam cursus: EHBO bij Baby’s en Kinderen

Korte omschrijving: Leer zelfverzekerd eerste hulp verlenen bij veel voorkomende ongelukken bij baby’s en kinderen en voorkom dat je niet weet wat je moet doen in geval van nood. Leer daarnaast alles over veel voorkomende kinderziekten. Volg de online theorie waar en wanneer het jou uitkomt en boek een praktijktraining bij jou in de buurt. Na afloop ontvang je het erkende Livis-certificaat.

Geldigheid diploma: 1 jaar

Livis Examen: De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Overzicht

 Soort cursus
 Omschrijving
Duur
EHBO Basis EHBO cursus + examen2-3 dagen
EHBO HerhalingEHBO cursus + examen 1-2 dagen
 EHBO + E-learningOnline EHBO cursus + praktijkdag 1 dag
v.a € 190,-
€ 230,- incl. BTW
EHBO cursus stadskanaal

Onze voordelen

Advies nodig?

Wat vindt u van ons?

4,7
464 beoordelingen
VCA Plus

Heb je dyslexie of moeite met leren? Boek dan onze VCA Plus cursus.

Speciaal door ons ontwikkeld. Meer tijd voor de verschillende onderwerpen.

»  Meer over VCA Plus
Blusser nodig?
Bekijk de selectie van BHV goedgekeurde brandblussers. Doe de keuzehulp of bel voor gratis advies.
RI & E

Elke werkgever is wettelijk verplicht om de risico’s op het werk te inventariseren en vervolgens te evalueren.

Heeft u al een account?

Log in om uw gegevens op te halen.

Heeft u nog géén account?

Bestellen is makkelijker met een account.